Voor 21:00 uur besteld, morgen in huis! | 30 dagen zichttermijn

webshop-keurmerk

Recent toegevoegde artikel(en) ×

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Handleiding Stadler Form Oskar

Dit apparaat voorziet uw kamer van de omgevingslucht voor u verbeteren.

Zoals met alle elektronische apparaten, is zorgvuldig gebruik noodzakelijk om verwonding, brandschade of schade aan het apparaat te vermijden. Bestudeer de instructies nauwkeurig en volg de adviezen op het apparaat zelf, alvorens het apparaat voor het eerst te gebruiken.

Handleiding Stadler Form OskarHandleiding Stadler Form Oskar

Apparaatbeschrijving

Het apparaat bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Bovendeel luchtbevochtiger met motor
 2. Onderste deel luchtbevochtiger (waterreservoir)
 3. Stroomkabel voor de stroomvoorziening
 4. Voet uit zink
 5. Aan/Uit-schakelaar
 6. Knop voor de keuze van de snelheidstrap
 7. Knop voor de bediening van de hygrogaat
 8. Knop voor de nachtmodus
 9. Herinneringsfunctie voor het vervangen van de filter
 10. «Geen water»-lampje
 11. Vulopening voor het vullen gedurende de werking
 12. Reukstofreservoir
 13. Filtercassettes
 14. Maximummarkering / Waterreservoirpeil
 15. Water Cube™

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt en bewaar deze handleiding voor later gebruik; geef hem, indien nodig, door aan de volgende eigenaar.

 • Stadler Form is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het nalaten van deze instructies.
 • Het apparaat dient alleen in huis te worden gebruikt of voor de doeleinden die in deze instructies worden beschreven. Interferentie op het toestel door onbevoegden kan leiden tot gevaar voor de gezondheid.
 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met gereduceerde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een tekort aan ervaring en kennis, vooropgesteld dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen m.b.t. het gebruik van het apparaat op een veilige wijze en begrijpen welke gevaren er kunnen optreden. Laat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
 • Sluit de kabel alleen op wisselstroom aan. Let op de spanningsgegevens op het apparaat.
 • Gebruik geen beschadigde verlengkabels.
 • De netkabel mag niet over scherpe kanten heen worden getrokken of worden vastgeklemd.
 • De stekker mag nooit aan de netkabel of met natte handen uit de contactdoos worden getrokken.
 • Dit apparaat mag niet bij een ligbad, een douche of een zwembad worden gebruikt (minimumafstand van 3 m aanhouden). Plaats het apparaat zo dat personen het apparaat vanaf de rand van het ligbad niet kunnen aanraken. Nederlands
 • Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. De netkabel mag niet aan rechtstreekse hittewerking (bijv. heet fornuisplaat, open vlammen, hete strijkzool of kachel) worden blootgesteld, netkabel tegen olie beschermen.
 • Let erop dat het apparaat bij het gebruik een goede stabiliteit heeft en men niet over de netkabel kan struikelen.
 • Het apparaat is niet tegen spattend water beschermd.
 • Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
 • Het apparaat niet buitenshuis opbergen.
 • Het apparaat op een droge en voor kinderen niet toegankelijke plaats bewaren (inpakken).
 • Als de netkabel beschadigd is, dient deze door de fabrikant of een door de fabricant goedgekeurd servicebedrijf of soortgelijk gekwalificeerd personeel te worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 • Haal de stekker uit de contactdoos voordat u het apparaat vult of reinigt.

Inbedrijfstelling / Bediening

 1. Plaats Oskar op de gewenste plaats op een vlakke bodem. Steek de stroomkabel (3) in een geschikt stopcontact. Vul nu het onderste deel (2) ofwel aan de kraan of met een gieter door de vulopening (11) met water tot aan de maximummarkering (14). Indien u het onderste deel aan de kraan hebt gevuld, plaats dan aansluitend het bovendeel (1) pasprecies op het onderste deel (2).
 2. Neem het apparaat aansluitend in bedrijf door op de Aan-Uitschakelaar te drukken (5). Daarna dienen de blauwe LED te branden, indien echter een rood lampje (10 & 14) brandt, betekent dit dat geen water in het apparaat is of dat het bovendeel niet correct op het onderste deel werd geplaatst.
 3. Door het drukken van de knop voor de keuze van de snelheidstrap (6) kunt u de bevochtigingsprestatie wijzigen (een blauw lampje voor normale verdamping, twee blauwe lampjes voor een hoge verdampingsprestatie).
 4. Met de hygrogaat kunt u de gewenste relatieve luchtvochtigheid instellen. Druk hiervoor de knop voor de hygrogaat (7). U kunt tussen de volgende trappen kiezen: 40 % relatieve luchtvochtigheid (1 blauw lampje), 45 % (2 blauwe lampjes), 50 % (3 blauwe lampjes), 55 % (4 blauwe lampjes), continu werking (5 blauwe lampjes). Als de lampjes knipperen, betekent dit dat de gewenste luchtvochtigheid al werd bereikt. Houd er rekening mee dat de hygrostaat telkens 3 seconden nodig heeft tot hij de meting heeft uitgevoerd. De hygrogaat schakelt weer automatisch aan zodra de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte onder de ingestelde waarde zakt. We adviseren de bevochtiging van de ruimte aan 45 % (comfortbereik).
 5. Indien de helderheid van de lampjes storen (bijv. in de slaapkamer), kunt u de lichtintensiteit door het drukken van de toets voor de nachtmodus (8) reduceren. U kunt tussen drie verschillende modi kiezen:
  • Normaal modus (standaard ingesteld)
  • Gedimde modus (een keer indrukken)
  • Licht-uit modus (twee keer indrukken)
  • Door nog een keer de dimmerknop in te drukken, komt u weer terug naar de Normale modus.
   Als het apparaat geen water bevat, zullen de rode LED’s (10 & 14) in alle modi (normale modus en nachtmodus) oplichten. Het rode licht kan niet worden gedimd.
 6. Oskar beschikt over een herinneringsfunctie voor het vervangen van de filter. Voor het eerste gebruikt wordt de timer automatisch ingesteld. Na een totale bedrijfsduur van twee maanden moeten de filters worden vervangen. In dat geval knippert de blauwe led boven de reset-knop (9). Nadat u de filters hebt vervangen, houd u de reset-knop (9) ingedrukt totdat de blauwe filter-led weer continu blijft branden.
 7. U kunt met de Oskar-luchtbevochtiger reukstoffen in de ruimte verspreiden. Wij verzoeken u met de omgang van reukstoffen uiterst spaarzaam om te gaan omdat een te grote dosering tot verkeerde functies en tot schade aan het apparaat kan leiden. Voor het gebruik van reukstoffen neemt u het reukstofreservoir (12) uit de vulopening (11). Voeg nu maximum 2–3 druppels van de reukstof in het reservoir en plaats deze weer op de daarvoor voorziene plaats in de vulopening. Indien u de reukstof wilt vervangen, kunt u het reukstofreservoir en het vlies onder stromend water uitwassen.
 8. Wenst u water gedurende de werking na te vullen, kunt u de vulopening (11) door te drukken op de vulopening (push to open) openen. Daarna kunt u het apparaat, zonder uitschakelen, met een gieter of een fles water vullen. LET OP: Als het apparaat met reukstoffen werkt, verwijdert u het reukstofreservoir voor het vullen zodat gedurende het vullen geen water in het reservoir raakt. Als dit toch gebeurt, moet het waterreservoir (2) geleegd en uitgespoeld worden. Er mogen geen reukstoffen in de watertank raken omdat die de kunststof kunnen vernielen.

Belangrijke opmerking

De bevochtiging met een verdamper neemt een beetje tijd in beslag,d.w.z. het duurt meer dan 2–3 uren om een meetbaar resultaat betreffende de bevochtiging te bereiken. Als uw verdamper in een heel droge omgeving wordt gebruikt, raden wij u aan het apparaat de eerste dagen op trap 5 (hygrostaat) en trap 2 (snelheid) in te stellen om de luchtvochtigheid doeltreffend te laten stijgen.

Reiniging en cassettewisseling

Voor elk onderhoud en na elk gebruik het apparaat uitschakelen en de stroomkabel uit het stopcontact trekken. Apparaat nooit in water onderdompelen (kortsluitingsgevaar).

 • Voor de reiniging aan de buitenkant enkel met een vochtig doek afwrijven en daarna goed afdrogen.
 • Elke 2 weken: Voor de interne reiniging de filtercassettes en de Water Cube (15) verwijderen en het onderste deel eventueel ontkalken. Na het ontkalken het onderste deel grondig uitspoelen en nog eens afdrogen alvorens u de luchtbevochtiger weer in gebruik neemt.
 • Voor een hygiënische en optimale werking van de luchtbevochtiger dienen de filtercassettes minstens elke twee tot drie maanden vervangen te worden. Als de filtercassettes langer in gebruik blijven, kan enerzijds de bevochtigingsprestatie sterk afnemen en anderzijds de antimicrobiële behandeling van de cassettes niet meer worden gewaarborgd. De filtercassettes zijn bij Websa verkrijgbaar.

Water Cube™ – optimale hygiëne voor uw luchtbevochtiger

De Water Cube™ (15) van Stadler Form zorgt voor optimale hygiëne in uw luchtbevochtiger. Het gebruik van de Water Cube leidt tot een perfecte werking van de luchtbevochtiger en verlengt de levensduur van het apparaat. De Water Cube werkt ook als het apparaat is uitgeschakeld en houdt de luchtbevochtiger een seizoen lang vers. Wij raden aan om de Water Cube aan het begin van elk bevochtigingsseizoen te vervangen.

Reparaties

 • Reparaties aan het toestel dienen te worden verricht door een erkende reparateur. Als onbevoegden interferentie hebben gemaakt op het toestel, dan vervalt de garantie evenals de aansprakelijkheid van Stadler Form.
 • Zet het toestel nooit aan wanneer de adapter of de stop beschadigd is, nadat het defect is geweest, het gevallen is of op een andere manier is beschadigd. (barsten/onderbrekingen in het omhulsel).
 • Duw geen voorwerp in het toestel. Haal het zuiveringssysteem niet uit elkaar.
 • Als het toestel niet meer te repareren is, maak het dan onmiddellijk onbruikbaar en geef het af op het inzamelingspunt.
 • Neem in geval van reparatie de volgende punten in acht voordat het apparaat wordt verzonden of naar de dealer wordt gebracht: waterbakje en eventuele watertank volledig legen, eventuele filtercassettes en/of antikalkpatronen verwijderen en het apparaat volledig laten drogen. Restwater beschadigt het apparaat tijdens het transport. De garantie vervalt in dat geval.

Verwijdering

De Europese richtlijn 2012 / 19 / EG inzake Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA), vereist dat oude elektrische huishoudapparaten niet in de normale gemeentelijke ongesorteerde afvalstroom mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om recycling en hergebruik van de materialen daarin te optimaliseren en de gevolgen op het milieu en de volksgezondheid te verminderen. Het symbool met de doorgekruiste “vuilnisbak op wieltjes” op het product, herinnert u aan uw verplichting, dat het toestel bij verwijdering gescheiden ingezameld moet worden. Consumenten moeten contact opnemen met hun lokale autoriteit of verkoper voor informatie betreffende de juiste verwijdering van hun oude toestel.